قبر فاطمه زهرا عليها السلام يا فاطمه بنت اسد

1397/01/27

قبر فاطمه زهرا عليها السلام يا فاطمه بنت اسد پس از بررسى تاريخ حرم و تاريخ ضريح ائمه بقيع، كه در صفحات گذشته ملاحظه فرموديد، به اين پرسش مى‏رسيم: «قبرى كه در داخل حرم مطهر ائمه بقيع به فاطمه عليها السلام نسبت داده مى‏شود، متعلق به فاطمه زهرا عليها السلام است يا فاطمه بنت اسد؟» توضيح و بيان اين موضوع، كه مهمترين و ...

ادامه مطلب ...

مشاهدات يك جهانگرد از ويرانى بقيع‏

1397/01/27

مشاهدات يك جهانگرد از ويرانى بقيع‏ به طورى كه در صفحات گذشته ملاحظه فرموديد حرم ائمه بقيع عليهم السلام از دو جنبه معنوى و ظاهرى و از نظر روحانى و شكوه و جلوه ساختمانى، در طول تاريخ و از دوران رسول خدا تا به امروز، قلوب مسلمانان و زائران و توجه نويسندگان و مورّخان را به خود جلب نموده است. زيرا اينجا بزرگترين جايگاه عبادت و ...

ادامه مطلب ...

تنها يادگار موجود از حرم بقيع‏

1397/01/27

تنها يادگار موجود از حرم بقيع‏ اين بود آنچه كه راجع به قبر و ضريح منتسب به حضرت فاطمه عليها السلام در منابع منعكس گرديده و يا به دست ما رسيده است ولى بايد توجه داشت كه: اولًا: متأسفانه هيچ دليل و شاهد معتبر در مورد تاريخ و بانى اين ضريح «شبكه» در دست نيست.[1] و ثانياً: آنچه فراهانى گفته است كه اين ضريح «شبكه» از آهن است، منظور وى ...

ادامه مطلب ...

چگونگى قبر و ضريح منسوب به فاطمه عليها السلام‏

1397/01/27

چگونگى قبر و ضريح منسوب به فاطمه عليها السلام‏ اكثر مورّخان كه به معرفى قبّه و ضريح ائمه بقيع پرداخته و به بعضى از جزئيات آنها اشاره‏اى دارند. متأسفانه در مورد چگونگى قبر منتسب به فاطمه عليها السلام سكوت اختيار نموده‏اند، فقط در آثار بعضى از نويسندگان است كه گاهى مطالب و جزئيات در اين زمينه‏منعكس گرديده است و ذكر همين مطالب ...

ادامه مطلب ...