نگاهى به چگونگى مسجد رسول خدا صلى الله عليه و آله و قبر شريف آن حضرت‏

1397/01/27

نگاهى به چگونگى مسجد رسول خدا صلى الله عليه و آله و قبر شريف آن حضرت‏ براى روشن شدن اين مطلب نگاهى گذرا داريم به چگونگى ساختمان مسجدالنبى صلى الله عليه و آله و بساطت و سادگى آن در زمان آن حضرت تا دوران عثمان، همچنين نگاهى بر چگونگى قبر شريف رسول اللَّه صلى الله عليه و آله پس از رحلت آن بزرگوار: آنچه از تاريخ و حديث‏[1] در كيفيت ...

ادامه مطلب ...

پيروى مسلمانان از سنت رسول خدا صلى الله عليه و آله‏

1397/01/27

پيروى مسلمانان از سنت رسول خدا صلى الله عليه و آله‏ مسلمانان هم بر اين اساس و به پيروى از اين سنت، از قرنهاى اوّل اسلام براى حفظ ياد و آثار بزرگان دين و شخصيتهاى مذهبى بر حفظ قبور آنان همت گماشتند و با اين درك و بينش كه رسول خدا همانگونه كه در موضوع خسوف آفتاب در روز وفات ابراهيم، آنگاه كه موجب تفكر بى‏اساس در ميان بعضى از ...

ادامه مطلب ...

گريه از ديدگاه فقه اهل سنت‏

1397/01/27

گريه از ديدگاه فقه اهل سنت‏ فقهاى چهارگانه و ائمه اربعه اهل سنت نيز در اصل گريه با فقهاى شيعه همگام بوده‏و بر جواز آن فتوا داده‏اند، گر چه در كيفيت و بعضى جزئيات آن همانند فروع ديگر فقهى اختلاف نظر دارند: جزيرى مى‏گويد: گريه كردن بر مردگان با شيون و صداى بلند به فتواى مالكيها و حنفيها جايز نيست ولى شافعيها و حنبليها بر جواز ...

ادامه مطلب ...

گريه از ديدگاه فقه شيعه‏

1397/01/27

گريه از ديدگاه فقه شيعه‏ تا اينجا موضوع گريه رسول خدا صلى الله عليه و آله و صحابه را از ديدگاه تاريخ و حديث، مورد بررسى قرار داديم، اينك مناسب است اشاره‏اى داشته باشيم به حكم فقهى اين مسأله و چگونگى آن از ديدگاه فقهاى شيعه و اهل سنت: گريه رسول خدا صلى الله عليه و آله در مرگ ابراهيم و عثمان بن مظعون و در كنار قبر يكى ...

ادامه مطلب ...

پربازدیدترین ها