تنها يادگار موجود از حرم بقيع‏

تنها يادگار موجود از حرم بقيع‏

اين بود آنچه كه راجع به قبر و ضريح منتسب به حضرت فاطمه عليها السلام در منابع منعكس گرديده و يا به دست ما رسيده است ولى بايد توجه داشت كه:

اولًا: متأسفانه هيچ دليل و شاهد معتبر در مورد تاريخ و بانى اين ضريح «شبكه» در دست نيست.[1] و ثانياً: آنچه فراهانى گفته است كه اين ضريح «شبكه» از آهن است، منظور وى فلزى بودن آن است؛ زيرا اين ضريح از فولاد ناب و از نظر فنى داراى ظرافت و استحكام فوق العاده بوده و در عين حال تنها اثر و يادگار موجود و بجاى مانده از حرم ائمه‏بقيع عليهم السلام مى‏باشد كه وهابيان به هنگام تخريب اين حرم شريف، در 8 شوال 1344 ه. اين شبكه را هفت قطعه‏نموده، شش قطعه آن را در بالاى ديوار سمت راست و چپ درب ورودى محوطه حرم حضرت حمزه و قطعه ديگر را در سمت قبور شهدا در احد نصب نموده‏اند و اين كه مى‏بينيم قطعات اين ضريح پس از گذشت هفتاد سال تحت تأثير شرايط جوى قرار نگرفته و هواى مرطوب و متغير مدينه كوچكترين تغييرى در آن به وجود نياورده است، دليلى است بر اصالت و خالص بودن فولاد اين شبكه.[1] ( 4). نوشته مخبر السلطنه كه« اين ضريح را امين السلطنه نصب كرده است» از جهاتى قابل ترديد است- نك: سفر نامه مخبر السلطنه، ص 270

ارسال نظر