نصب شبكه در اطراف مرقد شريف و حجره فاطمه عليها السلام‏

1397/01/27

نصب شبكه در اطراف مرقد شريف و حجره فاطمه عليها السلام‏ وضع مرقد شريف و بيت فاطمه، قطع نظر از تغييرات جزئى، تقريباً به مدت شش قرن به همان شكلى بود كه توضيح داده شد و زائران قبر رسول خدا صلى الله عليه و آله مى‏توانستند قبر شريف‏آن حضرت را در فاصله يك متر و نيم و از پشت ديوار زيارت كنند و در اطراف مرقد شريف و در محل بيت فاطمه ...

ادامه مطلب ...

خانه دوّم امير مؤمنان عليه السلام و تاريخ تخريب بيت فاطمه عليها السلام‏

1397/01/27

خانه دوّم امير مؤمنان عليه السلام و تاريخ تخريب بيت فاطمه عليها السلام‏ در خاتمه اين بحث، بيان دو مطلب ضرورى به نظر مى‏رسد؛ يكى در ارتباط با بيت و حجره فاطمه عليها السلام و ديگرى در ارتباط با دوّمين خانه امير مؤمنان عليه السلام. بطورى‏كه در متن روايات و در گفتار علما و در منابع تاريخى آمده است، بيت فاطمه عليها السلام به ...

ادامه مطلب ...

علّت فضيلت روضه و افضل بودن بيت فاطمه عليها السلام‏

1397/01/27

علّت فضيلت روضه و افضل بودن بيت فاطمه عليها السلام‏ پاسخ يك پرسش: در طول تاريخ ميان علما اين باور وجود داشته و همواره مطرح بوده است كه احتمالًا حضرت فاطمه در روضه دفن گرديده و اين نظريه و اعتقاد بلا فاصله با حديث شريف‏ «بين قبري ومنبري ...» مورد تأييد قرار گرفته است. حال اين پرسش پيش مى‏آيد كه: اگر اين ارتباط جاى ترديد دارد و اين ...

ادامه مطلب ...

آيا قبر فاطمه عليها السلام در روضه است؟!

1397/01/27

آيا قبر فاطمه عليها السلام در روضه است؟! پس از روشن شدن اين مطلب كه «از نظر ائمه هدى عليهم السلام روضه داراى مفهوم وسيعتر و شامل بيت پيامبر و بيت فاطمه مى‏باشد.» اين موضوع نيز روشن مى‏شود كه مسأله دفن شدن آن بزرگوار در روضه، كه به صورت يكى از احتمالات از سوى بعضى از علما مطرح گرديده، حتى در صورت وجود دليلى بر اين موضوع، در واقع ...

ادامه مطلب ...