حدود روضه از ديدگاه شيعه‏

1397/01/27

حدود روضه از ديدگاه شيعه‏ نظريه شيعه در محدوده روضه، هم از جهت طول و هم از جهت عرض، با اقوال اهل سنّت متفاوت است. و طبق رواياتى كه از ائمه هدى عليهم السلام نقل شده، روضه نه همه فضاى مسجد است و نه تنها آن بخش از مسجد كه در دو قول گذشته از اهل سنت نقل كرديم، بلكه محدوده روضه از ديوار محراب در جنوب، كه امروزه با نرده‏هاى فلزى مشخص ...

ادامه مطلب ...

حدود روضه‏

1397/01/27

حدود روضه‏ چون درباره روضه مطهره، افزون بر حديث گذشته، احاديث متعدد ديگر با الفاظ و متون مختلف نقل گرديده است و ظاهراً در مضمون اين احاديث تضاد و تنافى وجود ندارد و در نتيجه مى‏تواند صدور اين احاديث در زمانهاى مختلف گوياى مصداقى از روضه و بيانگر بخشى از ابعاد آن باشد، ولى در ميان محدثان و مدينه‏شناسان اهل سنت از قرنهاى اول ...

ادامه مطلب ...

روضه مطهّره و فضيلت آن‏

1397/01/27

روضه مطهّره و فضيلت آن‏ آنچه به عنوان «روضه» مطرح است، آن بخش از مسجد النبى است كه در ميان منبر و خانه يا خانه‏هاى پيامبر صلى الله عليه و آله قرار گرفته است. اصطلاح «روضه» و نامگذارى اين مكان مقدس بدين اسم، برگرفته از گفتار رسول خدا و از متن حديثهايى است كه از آن بزرگوار نقل گرديده است. در فضيلت روضه مطهر، حديثهاى متعددى از ...

ادامه مطلب ...

آيا فاطمه زهرا عليها السلام در روضه دفن شده است؟!

1397/01/27

آيا فاطمه زهرا عليها السلام در روضه دفن شده است؟! نتيجه بحث پيشين اين شد كه: احتمال وجود قبر شريف حضرت زهرا عليها السلام در بقيع، كه در كتب تاريخ عنوان شده، احتمالى است ضعيف و برگرفته از اقوال و منابع گروهى از مورّخان و علماى اهل سنّت. و در روايات شيعه و از ديدگاه علماى بزرگ ما، دليل صريح و روشنى كه مؤيّد اين احتمال باشد وجود ...

ادامه مطلب ...