با سلام،لطفا بفرمایید برنامه ثبت نام و اعزام اربعین دارید و به چه صورت هست؟ از کی باید ثبت نام شه؟

سلام ستاد و سازمان حج ثبت نام برای اربعین ندارند/منتظر اطلاع رسانی از سامانه سماح باشید

هزینه ثبت نام عتبات چه قدر است ؟

سلام حدود هزینه هوایی سه میلیون و 300 و زمینی 1 میلیون و 900 است