سلام برای سفر کربلا ارز دولتی به دانشجویان تعلق می گیرد؟

باسلام خیر ارز زیارتی به زائرین تعلق نمی گیرد