ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
هزینه ثبت نام عتبات چه قدر است ؟

۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۲۱:۵۵:۰۲ - بازدید: ۱۴۰۸

سلام حدود هزینه هوایی سه میلیون و 300 و زمینی 1 میلیون و 900 است