برای برقراری تماس و یا اینترنت از عراق به ایران نیاز به خریداری سیمکارت جدید هست یا با همین سیمکارتها هم مشکلی نیست

سلام می توانیدسیم کارت عراقی بخرید .در هتل ها اینترنت هست و با سیم کارت ایرانی خودتان می توانید تماس اینترنتی برقرار کنید

با سلام و وقت بخیر، عتبات دانشجویی فقط مربوط به دانشجویان متاهل است؟ و سوال دیگر اینکه زمان مجدد ثبتنام درچه تاریخی دوباره اغاز می شود؟

سلام عتبات دانشگاهیان، ویژه اساتید دانشگاه ها،متاهلین،دانشجویان دختر و پسر و کارمندان دانشگاه هاست