سلام ببخشید.برای خروج از کشور گذرنامه لازم است یا فرم خروج از کشور کافی است؟

سلام مدارک خروج از کشور را به ستاد تحویل دهید تا مجوز شما صادر شود بعد از صدور مجوز برای گرفتن گذرنامه اقدام کنید

سلام، جهت دریافت وام بانک ملت برای سفر عتبات به معرفی نامه یا مدرکی از طرف سازمان برای ارائه به بانک لازم است؟

باسلام خیر نیازی به معرفی نامه نیست.ثبت نام خود را نهایی کنید کدملی شما به بانک ارسال می شود

ببخشيد ثبت نام عمره نداريد

سلام عمره از سال 1394 برگزار نمی شود