تاریخ اعزام کی اعلام میشود؟

با سلام
به محض کاروان بندی و اعلام از طریق سایت لبیک و پیام کوتاه، مدیر کاروان با شما تماس خواهد گرفت.
باتشکر
سایت لبیک