زمزم ۳۲

سهمیه و کمک هزینه عتبات عالیات،کمک هزینه مشهد مقدس و هدایای فرهنگی
چراغ راه

مسابقه کتابخوانی هشت بهشت ویژه پذیرفته نشدگان در هفدهمین دوره عتبات دانشگاهیان با ۱۱۰ سهمیه عتبات از ۳۱ تیر در سایت لبیک برگزار می شود.
کتابخوانی هشت بهشت

مسابقه کتابخوانی هشت بهشت ویژه پذیرفته نشدگان در هفدهمین دوره عتبات دانشگاهیان با ۱۱۰ سهمیه عتبات از ۳۱ تیر در سایت لبیک برگزار می شود.
مسابقه زمزم شماره ۳۰

کمک هزینه و سهمیه سفر به عتبات عالیات،کمک هزینه مشهد مقدس و ده ها هدیه نفیس دیگر