مجله زمزم شماره 32 (مسابقه شماره 52) (برگزاري : 1396/07/03 تا 1396/09/15) نتايج (1396/09/30)
پرسش و پاسخ
1- حضرت زهرا سلام الله عليها در هر جمعه، به زيارت قبر چه کسي مي‏ رفت؟ (گزينه صحيح : 4)
1- رسول اکرم صلی الله عليه وآله 2- حضرت عبدالمطلب عليه السلام
3- حضرت ابوطالب عليه السلام 4- حضرت حمزه عليه السلام
2- اين سخن از کيست؟ گريه بر شهيد، شرکت در حماسه او، هماهنگي با روح او و موافقت با نشاط و حرکت اوست. (گزينه صحيح : 2)
1- امام خميني(ره) 2- شهيد مطهري
3- شهيد بهشتي 4- رهبر معظم انقلاب
3- غاري که در جنگ احد، مرکز استقرار و فرماندهي پيامبر اکرم بود، چه نام داشت؟ (گزينه صحيح : 3)
1- ثور 2- نور
3- مهراس 4- حرا
4- در جنگ احد، در جواب شعار «اعل هبل» مشرکان، پيامبر اکرم دستور داد تا مسلمانان چه شعاري را فرياد بزنند؟ (گزينه صحيح : 1)
1- الله اعلي و اجل 2- لا اله الا الله
3- الله مولانا و لا مولي لکم 4- و ما النصر الا من عندالله
5- علامه اميني زماني که ديد سيره پيروان اهل بيت نسبت به زيارت و شفاعت و عزاداري و تکريم اولياي الهي، از سوي معاندان، به مخالفت با سيره نبوي تفسير مي‏شود، کدام کتاب را تاليف کرد؟ د. العتره الطاهره في الکتاب العزيز (گزينه صحيح : 2)
1- الغدير 2- سيرتنا و سنتنا
3- شهداء الفضيله 4- العتره الطاهره في الکتاب العزيز
6- علامه اميني براي تأليف کتاب الغدير، بيش از .... هزار جلد کتاب را تمام خواند و به حدود .... هزار کتاب، مراجعه مکرر داشت. (گزينه صحيح : 3)
1- صد – ده 2- پنجاه – پنج
3- ده – صد 4- پنج – پنجاه
7- علامه اميني در کتاب «ادب الزائر لمن يمم الحائر» در يکي از آداب زيارت مي‏نويسد: سزاوار است که زائر در هنگام زيارت، ..... باشد؛ چنانکه اين حالت به ادب سزاوارتر است. (گزينه صحيح : 1)
1- ایستاده 2- نشسته
3- دست بر سينه 4- رو به ضريح
8- مرحوم حضرت آيت الله حق شناس معتقد بود کدام عمل، قلب را منور مي‏ کند و حجاب ها و زنگ ها را از قلب بر مي دارد؟ (گزينه صحيح : 4)
1- نماز 2- زيارت
3- عزاداري امام حسين عليه السلام 4- تلاوت قرآن
9- با چه غسل هايي مي‏ توان نماز خواند؟ (گزينه صحيح : 3)
1- غسل جمعه 2- غسل زيارت
3- غسل جنابت 4- غسل مس ميت
10- زيارت جامعه کبيره، از جانب کدام يک از ائمه عليهم السلام صادر گرديده است؟ (گزينه صحيح : 4)
1- اميرمومنان عليه السلام 2- امام زين العابدين عليه السلام
3- امام رضا عليه السلام 4- امام هادي عليه السلام