اجمالى از تاريخ حرم ائمه بقيع‏

1397/01/27

اجمالى از تاريخ حرم ائمه بقيع‏ گرچه پس از گذشت قريب به يك قرن از تخريب حرم مطهر ائمه بقيع و از بين رفتن تمام آثار اين بناى باشكوه و معنوى نمى‏توان همانند ساير ابنيه تاريخى و مذهبى، از آثار آن به عظمت و قدمتش پى برد و تاريخ ساختمان آن را بدست آورد، ولى آنچه از منابع مختلف بدست مى‏آيد، تا حدّى مى‏تواند ما را با تاريخ و چگونگى ...

ادامه مطلب ...

حرم شريف ائمه بقيع عليهم السلام‏

1397/01/27

حرم شريف ائمه بقيع عليهم السلام‏ حرم مطهر ائمه بقيع كه در كتب تاريخ بعنوان «مشهد» و «حرم» اهل بيت معروف گرديده، در سمت غربى و منتهى اليه بقيع واقع شده است كه در اين حرم مطهر قبر چهارتن از ائمه اهل بيت؛ امام مجتبى، امام سجاد، امام باقر و امام صادق عليهم السلام در كنار هم و بفاصله 3- 2 مترى اين قبرها، قبر عباس عموى گرامى رسول خدا ...

ادامه مطلب ...

فضيلت بقيع‏

1397/01/27

فضيلت بقيع‏ در فضيلت بقيع حديث‏هاى متعدّدى از رسول خدا صلى الله عليه و آله نقل گرديده است. از جمله در حديثى چنين فرمود: «يحشر من البقيع سبعون ألفاً على صورة القمر ليلة البدر»[1] از بقيع هفتاد هزار نفر محشور خواهند شد كه صورت آنان مانند ماه چهارده شبه خواهد درخشيد. و در حديث ديگر چنين فرمود: «يحشر من هذه المقبرة سبعون ألفاً ...

ادامه مطلب ...

چگونگى ايجاد مدفن در بقيع‏

1397/01/27

چگونگى ايجاد مدفن در بقيع‏ در بقيع از انصار اوّلين كسى كه دفن شده است اسعد بن زراره‏[1] و از مهاجرين عثمان بن مظعون است. سمهودى مى‏گويد: به هنگام مرگ عثمان بن مظعون رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: «ادفنوا عثمان بن مظعون في البقيع يكون لنا سلفاً فنِعْمَ السّلف سلفنا عثمان»؛[2] «عثمان ابن مظعون را در بقيع دفن كنيد تا شاخص و ...

ادامه مطلب ...