نگاهى به عقايد و آراء وهابيان‏2

1397/01/27

نگاهى به عقايد و آراء وهابيان‏2 عقيده به رؤيت خدا دوّمين موضوع در عقيده ابن تيميه، مسأله رؤيت خداوند است كه او از طرفداران سر سخت مرئى بودن خدا در آخرت است و در اين زمينه، علاوه بر تأليفات ديگرش، در منهاج السنه بحث مفصلى كرده است. او در پاسخ علامه رحمه الله كه به غير مرئى بودن خدا با آيه‏ لا تُدْرِكُهُ الأَبْصار استدلال ...

ادامه مطلب ...

نگاهى به عقايد و آراء وهابيان‏

1397/01/27

نگاهى به عقايد و آراء وهابيان‏ همان‏گونه كه پيش از اين اشاره كرديم، وهابيان داراى عقايد و فتاواى خاصى، بر خلاف عقيده قطعى مسلمانان و بر خلاف فتواى فقها و پيشوايان؛ اعم از شيعه و اهل سنت مى‏باشند و گفتيم كه آنها در اين آراء و عقايد مسبوق به سابقه بوده و آنچه دارند از ابن تيميه حرانى فرا گرفته و آراء و افكار او را احيا و اجرا ...

ادامه مطلب ...

عوامل پيشرفت محمّد بن عبدالوهاب‏

1397/01/27

عوامل پيشرفت محمّد بن عبدالوهاب‏ بى‏شك آراء و عقايد محمّد بن عبدالوهاب از آراء و عقايد ابن تيميه مايه گرفته و سخنان او همانها است كه پنج قرن قبل از او ابن تيميه و ابن قيم اظهار داشته بودند. اينك اين سؤال مطرح است كه چرا ابن تيميه با مخالفت هاى شديد مواجه شد و با دشوارى‏هاى بسيار و زندانى شدن كه متحمّل گرديد هيچگاه نتوانست ...

ادامه مطلب ...

محمّد بن عبدالوهاب بنيان‏گذار وهابيت‏

1397/01/27

محمّد بن عبدالوهاب بنيان‏گذار وهابيت‏ مذهب وهابى و وهابى‏گرى منسوب است به شيخ محمّد بن عبدالوهاب تميمى نجدى و اين نسبت از نام پدر او «عبدالوهاب» گرفته شده است. گرچه وهابى ها اين نسبت را قبول ندارند و مى‏گويند «وهّابى» را دشمنان آنان به آنها اطلاق نموده و لذا خود را گاهى به اعتبار محمّد عبدالوهاب «محمّدى» و گاهى به اعتبار ...

ادامه مطلب ...