ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
آخرین کاروان دانشگاهیان مازندران به عتبات ۷ اردیبهشت ماه اعزام خواهد شد

۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۲:۰۴:۳۴ - بازدید: ۷۹۲

پانزدهمین و آخرین کاروان عتبات دانشگاهیان مازندران روز پنج شنبه۷ اریبهشت ۹۶ از ایستگاه پروازی ساری به کربلا معلی مشرف خواهند شد.

پانزدهمین و آخرین کاروان عتبات دانشگاهیان مازندران روز پنج شنبه7 اریبهشت 96 از ایستگاه پروازی ساری به کربلا معلی مشرف خواهند شد.

در این دوره از اعزام ها 1 کاروان اختصاصی از دانشجویان دختر مجرد و14 کاروان متشکل از دانشجویان متاهل، پسران، اساتید و کارکنان دانشگاه بصورت زمینی و هوایی به عتبات اعزام شدند.

اعزامهای این دوره از۲ بهمن سال۹۵ آغاز و چهاردهم اردیبهشت ماه سال جاری به پایان می رسد.ارسال نظر