دوازدهمين روز...

۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ۱۳:۲۶:۳۰

امروز، دوازدهمين روز بهمن است.
آسمان را نگاه كن: از ابرها نور مي چكد. بوي بال فرشتگان، هوا را آكنده است.
عطر نفس هاي ايزديان در نسيم مي وزد و هوا از شكوه شكوفه سرشار است.
زمستان است، امّا جهان سبز است و زمين در رودخانه شادي تن مي شويد. انتظاري شگفت تمام جهان را فرا گرفته و سكوتي پر از خروش در كوچه ها ايستاده است.

ادامه مطلب ...

تحول آفرین تر از هر بهار

۱۳۹۵/۰۹/۲۵ ۱۰:۰۹:۴۲

حریر دامان «آمنه»، خورشید باران شده است از بی همتاترین مدیحه، از دسته دسته تبسم ثانیه ها، از شکفتن یکباره عطر محمدی. نه تنها گرداگرد این بانوی عفیف که هر جای آسمان، جمال موزون احمدی، پرتو افکن شده است.

ادامه مطلب ...

حضرت حجت (عج) چه سودی برای جهان هستی دارند؟

۱۳۹۵/۰۹/۱۸ ۱۳:۰۵:۴۵

حضرت حجت (عج) چه سودی برای جهان هستی دارند؟ ایشان که غایبند و حکومتی هم که تشکیل نداده اند; درست است که در آینده حکومت تشکیل می دهند . پس فعلا نقش آن حضرت در جهان هستی چیست، آیا وجودشان فایده ای دارد؟

برای پاسخ به این پرسش ذکر مطالبی چند ضرورت دارد...

ادامه مطلب ...

جان عالم کیست؟

۱۳۹۵/۰۹/۰۷ ۱۴:۰۶:۴۴

وجود مبارک پیامبر گرامی (علیه و علی آله آلاف التحیّه و الثناء) به منزلة جان عالم است. یعنی سماوات و أرضین از یک سو، انبیاء و اولیاء از سوی دیگر؛ همة اینها که خلق شدند، زمینه فراهم شد، وجود مبارک پیامبر أعظم آفریده شد. همانطوری که خدای سبحان مجاری ادراکی و تحریکی ما را آفرید، ابزار درک و کار ما را خلق کرد؛ بدن ما را، مغز ما را، قلب ما را، همة این شئون ظاهر و باطن را آفرید، بعد فرمود: ثُمَّ اَنشَأناهُ خَلْقاً آخَر(۱)؛ یا فرمود: فَإذَا سَوَّیتُهُ وَ نَفَختُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ ساجِدینْ (۲).

ادامه مطلب ...

پربازدیدترین ها