نيشابور و بيان حديث‏ سلسلة الذهب

1397/10/19

.نيشابور و بيان حديث‏ سلسلة الذهب یکی از اقداماتی که امام رضا علیه السلام در طول سفرشان به مرو انجام دادند، این بود که هرکجا توقف می‌کردند، از سخنان گهربارشان، مردم را بهره‌مند و برکات زیادی را شامل حال مردم آن مناطق می نمودند. از جمله این برکات، هنگامی بود ‌که امام علیه السلام در مسیر حرکت خود وارد نیشابور شدند ، در حالی ...

ادامه مطلب ...

وداع جانسوز در مدینه

1397/10/19

.وداع جانسوز در مدینه امام برای وداع با بارگاه جدش رسول اکرم صلی‌الله علیه و آله وارد مسجد النبی شد و چندین بار از کنار مرقد بلند می شد و بیرون می رفت و دوباره بر می گشت و خود را بر روی قبر می افکند و هربار صدای مبارکشان به گریه و افغان بلند بود و از مفارقت آن روضة مقدسه بی تابی می نمود. محول سجستانی می گوید: چون حضرت از مرقد جدش ...

ادامه مطلب ...

.هجرت امام رضا علیه‌السلام به ایران

1397/10/19

.هجرت امام رضا علیه‌السلام به ایران هجرت امام رضا علیه‌السلام به ایران يك مهاجرت سياسى اجبارى بود كه در سال 200 هجرى به دستور خليفه وقت انجام شد. طول مسیر هجرت امام رضا علیه‌السلام 3450 کیلومتر است که ایشان دوسوم آن را در ایران طی کرده‌اند، یعنی پس از ورود از مرز شلمچه، به طور متوسط هر روز سی کیلومتر پیموده‌اند تا اینکه پس از ...

ادامه مطلب ...

قرآن در سیره امام رضا(ع)

1397/10/19

.قرآن در سیره امام رضا(ع) عشق فراوان امام رضا علیه السلام به کتاب خدا، او را بر آن داشت تا نخست در زندگی فردی اش از آن بهره ببرد ؛ نه زمان برای او مطرح بود و نه مکان و نه روز و شب . موارد زیر بهترین گواه این مدعا است : 1. هر سه روز یکبار ختم قرآن ابوذکوان ، عشق زائد الوصف امام رضا علیه السلام به قرآن کریم را این چنین توصیف کرده است ...

ادامه مطلب ...