کرامات و معجزات

1397/10/19

.کرامات و معجزات پناه آوردن گنجشک سلیمان بن جعفر گوید: نزد حضرت رضا علیه السلام در باغ بودم که ناگهان گنجشکی نزد حضرت آمد و شروع کرد به سر و صدا. حضرت فرمود: می دانی چه می گوید؟ عرض کردم: نه، خدا و رسول او و فرزند رسول او داناترند. فرمود: می گوید ماری می خواهد جوجه های او را بخورد. این عصا را بردار و به این خانه برو و مار را بکش. وی ...

ادامه مطلب ...

شمس الشموس هستی

1397/10/19

.شمس الشموس هستی ای آستان قدس تو تنها پناه من بر خاک باد پیش تو روی سیاه من می آید از درون ضریحت شمیم عشق پیچیده در فضای حرم سوز و آه من چشمم به چلچراغ حریم تو روشن است ای چلچراغ چشم تو خورشید راه من گلدسته ات منادی صوت اذان عشق مانوس با غروب و زوال و پگاه من مهر از فروغ گنبد پاکت گرفته وام شمس الشموس هستی و نامت ...

ادامه مطلب ...

مناجات با امام رضا علیه السلام

1397/10/19

.مناجات با امام رضا علیه السلام ای رضائی که به حقّ والی بر خَلقِ خدائی آمدم باز به درگاه تو شاها بگدائی ای امامی که دَرِ معرفتِ حقّ تو گشائی تو همان ساقی خمخانه توحید و ولائی دو سه جامی ز شراب ارتضایت بده ما را تو که پیر می فروشان و خدای ارتضائی تو رضائی و توانی به می ناب رضایت دَرِ تسلیم و رضا را به دل بنده ...

ادامه مطلب ...

هشتمین شمس ولایت

1397/10/19

.هشتمین شمس ولایت بوی گل از بوستان مصطفی آید همی پیك رحمت از حریم كبریا آید همی بر مشام جان رسد صاحبدلان را بوی دوست آشنایان را پیام از آشنا آید همی ای خراسان! شاد زی كان بلبل شیرین سخن زین گلستان با دو صد شور و نوا آید همی تا به نور ایزدی روشن كند آفاق را خلق را آئینه ایزدنما آید همی چون برآید آفتاب از دامن عصمت ز ...

ادامه مطلب ...