مرغ دل من بسته به دام تو بود

1397/10/19

.مرغ دل من بسته به دام تو بود ای که عاجز خَــرد از وصف مقام تو بود وی که چشم هــــمه بر رحمت عام تو بود هر سحر گـاه که زمشرق بدر آید خورشید پی تعظیم تو و بهر سلام تو بود توئی آن بندۀ صالح که خدا از تو رضاست آشکار ایــــــــــن سخن از نام کران تو بود بهر توصیف مقــام تو همین نکته بس است کـــــــــــه علی باب تو و ...

ادامه مطلب ...

یــا ثامن الحجــــج

1397/10/19

.یــا ثامن الحجــــج من کیستــــم ؟ گدای تو یــا ثامن الحجــــج شرمنـــده عطــای تــــو یــا ثامن الحجــــج بالله نمـــی روم بر بیگانگـــــان بــه عجــــز تا هستـــــم آشنــــای تو یا ثامن الحجــــج از کـــار من گــــره نگشاید کســـی مگــــر دست گره گشــــای تــــو یــــا ثامن الحجج تــا آخـــــرین نفس ...

ادامه مطلب ...

دوست دارم صدات کنم

1397/10/19

.دوست دارم صدات کنم دوست دارم صدات کنم؛ تو هم منو نیگا کنی من تو رو نیگات کنم؛ تو هم منو صدا کنی قربون چشات برم از راه دوری اومدم جای دوری نمیره اگه به من نیگا کنی دل من زندونیه، تویی که تنها میتونی قفسو وا کنی و پرنده رو رها کنی می شه کنج حرمت گوشه ی قلب من باشه؟ می شه قلب منو مثل گنبدت طلا کنی؟ تو سرت شلوغه، زیر دستیات ...

ادامه مطلب ...

در گلستان محبان رضا من هم یکی

1397/10/19

.در گلستان محبان رضا من هم یکی از هزاران زائر درد آشنا من هم یکی زین همه مسکین سر تا پا گدا من هم یکی هر طرف بسته دلی قفل ضریح مهرِ تو مُهر شد با خون دل این قفل را من هم یکی هر یکی را کاسه ای از بی کسی پیشت فراز پر شده از اشک دستِ کاسه ها، من هم یکی پای بوست را ملائک، صف به صف، پر ریخته خوش که ریزم در جوارت دست و پا ...

ادامه مطلب ...