ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
اعلام جزئیات اعزام آخرین کاروان استان البرز درمرحله شانزدهم

۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ۱۳:۴۹:۴۷ - بازدید: ۴۳۸

حق پرست کارشناس شواری هماهنگی ستادعمره و عتبات دانشگاهیان استان البرز اعلام نمود کلیه زائران آخرین کاروان مرحله شانزدهم -کاروان هوائی اعزام مورخ۳۰/۱/۹۶ نکات ذیل را اجرانمایند...

حق پرست کارشناس شواری هماهنگی ستادعمره و عتبات دانشگاهیان استان البرز اعلام نمود کلیه زائران آخرین کاروان مرحله شانزدهم -کاروان هوائی اعزام مورخ30/1/96 نکات ذیل را اجرانمایند:
1-حضور راس ساعت1:30بامدادچهارشنبه مورخ30/1/96 طبقه2فرودگاه حضرت امام (ره)طبقه2آخرسالن مقابل غرفه بیمه سامان
2-همراه داشتن فیش عوارض خروج ازکشور.
3-هیچگونه مدرک شناسایی مورد نیازنمی باشد.
4-اشیاء ممنوعه(قیچی،ناخنگیر......رادرساک اصلی که تحویل قسمت بارمی دهید قبلا تعبیه نمایید.

ارسال نظر