خدا، کمک کار خدمت کننده به مؤمن است

۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱۰:۰۵:۳۰

امام صادق (عليه السلام) در حدیثی که در کتاب الکافی نقل شده است در خصوص خدمت و یاری به برادر مومن فرمودند...

خدا، کمک کار خدمت کننده به مؤمن است

امام صادق (عليه السلام):

اللَّهُ فِي عَوْنِ‏ الْمُؤْمِنِ مَا كَانَ‏ الْمُؤْمِنُ فِي عَوْنِ أَخِيه

مادام که مؤمن در خدمت و یاری برادر خویش است، خداوند نیز کمک کار اوست.

الكافي (ط - الإسلامية) ، ج‏2 ، ص200

ارسال نظر