اطلاعیه شورای هماهنگی عمره و عتبات دانشگاهیان استان اصفهان در خصوص ابطال مجوز خروج از کشور

۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰۹:۵۷:۵۳

دانشجویان مشمول که از معافیت تحصیلی استفاده کرده و تعهدنامه به این دفتر تحویل داده اند جهت ابطال مجوز نیاز به مراجعه حضوری به وظیفه عمومی نمی باشد.

ادامه مطلب ...

آخرین کاروان عتبات دانشگاهیان اعزامی از استان البرز با نام" خیبر"وارد نجف اشرف شدند

۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰۹:۵۷:۲۸

حق پرست،کارشناس شورای هماهنگی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان استان البرز  از ورود آخرین کاروان عتبات دانشگاهیان استان در این دوره به شهرمقدس نجف اشرف خبر داد.

ادامه مطلب ...

اعزام نهمین و آخرین کاروان عتبات دانشگاهیان استان البرز در مرحله بیست ویکم اعزام -استان البرز

۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۶:۳۹:۵۰

نهمین و آخرین کاروان عتبات دانشگاهیان استان البرز با نام "خیبر"روز پنجشنبه۱۱مهرماه از فرودگاه حضرت امام(ره)راهی نجف اشرف شد.


ادامه مطلب ...

اعزام آخرین کاروان عتبات عالیات دانشگاهیان استان اصفهان

۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰۹:۰۹:۱۹

آخرین اعزام کاروان عتبات دانشگاهیان استان اصفهان ۱۳مهرفرودگاه شهیدبهشتی را به مقصدنجف اشرف ترک خواهدکرد.

ادامه مطلب ...