اطلاعیه شماره ۲ شورای هماهنگی عمره و عتبات دانشگاهیان خراسان رضوی

۱۳۹۰/۰۳/۰۴ ۱۴:۱۱:۰۶

برگزاری همایش عمره دانشجویی جمعه ۶ خرداد - مشهد مقدس

ادامه مطلب ...

اطلاعیه شماره ۱ شورای هماهنگی عمره وعتبات دانشگاهیان خراسان رضوی

۱۳۹۰/۰۲/۲۸ ۰۷:۱۲:۱۳

برگزاری همایش پس از سفر ویژه دانشگاهیان خراسان رضوی در مشهد مقدس

ادامه مطلب ...