اعزام آخرین کاروان عتبات عالیات دانشگاهیان استان اصفهان

۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰۹:۰۹:۱۹

آخرین اعزام کاروان عتبات دانشگاهیان استان اصفهان ۱۳مهرفرودگاه شهیدبهشتی را به مقصدنجف اشرف ترک خواهدکرد.
به گزارش شورای هماهنگی عمره و عتبات دانشگاهیان استان اصفهان؛آخرین اعزام کاروان عتبات دانشگاهیان این استان مورخ 13 مهر فرودگاه شهیدبهشتی را به مقصد نجف اشرف ترک خواهدکرد.
بنابراین گزارش،کاروان اعزامی در مدت7شب اقامت خود در کشور عراق از برنامه های زیارتی و فرهنگی ستاد بهره مند می گردند.
شایان ذکر است اعزام های دوره بسیت و یکم از اواخر تیرماه آغاز و تا 13مهر ادامه داشت.

ارسال نظر