سيد محمدمهدي بحرالعلوم

1396/05/29

سيد محمدمهدي بحرالعلوم(1155 ق ـ 1212 ق) آرامگاه سيد محمدمهدي طباطبايي، معروف به بحرالعلوم، و فرزندان او كنار آستان شيخ طوسي قرار دارد. در حال حاضر اين آستان داراي گنبد و عمارت بسيار زيبا و كاشي كاري شده است كه در اواخر قرن چهاردهم ساخته شده است.7 علامه بحرالعلوم علاوه بر كارهاي علمي، به ويژه تعيين ميقات هاي احرام و حدود مني و عرفات، ...

ادامه مطلب ...

مقدس اردبيلي

1396/05/29

مقدس اردبيلي(1249ق ـ 1350ق) احمد بن محمد اردبيلي از عالمان قرن دهم هجري است كه در 993 ق وفات يافت و در ايوان حرم امام علي(عليه السلام) داخل اتاقي در كنار مناره جنوبي دفن شد.5 به هنگام ورود به داخل رواق، قبر مقدس اردبيلي در سمت چپ ديده مي شود. همه اعمال برای خدا «از بعضی مسموع شد که، مقدس در مدت چهل سال از او فعل مباح صادر نشد; چه رسد به ...

ادامه مطلب ...

سید ابن طاووس

1396/05/29

سید ابن طاووس(580 ـ 664ق) رضي الدين علي بن موسي مشهور به ابن طاووس، از عالمان و محدثان شيعي بود و تأليف مشهور اللهوف علي قتلي الطفوف از اوست. جنازه او را پس از فوت به نجف آوردند و در جوار امام علي(عليه السلام) به خاك سپردند.4سيد بن طاووس قبل از ظهر روز پنج شنبه نيمه ماه محرم الحرام سال 580 در حله سيفيه ديده به جهان گشود. نامش علي بن موسي ...

ادامه مطلب ...

علامه حلّي

1396/05/29

علامه حلّي(647 ق ـ 726 ق) حسن بن يوسف بن مطهر حلي، از عالمان بزرگ قرن هفتم هجري، در حجره اي ميان ايوان طلاي صحن مرقد امام علي(عليه السلام) به خاك سپرده شده است. هنگام ورود به داخل رواق مقدس، قبر او در سمت راست به چشم مي خورد. علامه حلي، بيش از صد جلد كتاب در فقه، اصول و ساير علم ها تأليف كرد. شيعه شدن سلطان محمد خدابنده، از ايلخانان مغول، ...

ادامه مطلب ...