ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
حضور کاروان دانشجویی علقمه استان البرز در نجف اشرف

۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ۱۰:۱۹:۳۰ - بازدید: ۴۰۴

کاروان دانشجویی علقمه استان البرز در نجف اشرف حضور یافت و بعد از گذشت روزهای زیارت در شهرهای مقدس کشور عراق به ایران مراجعت کرد.
کاروان دانشجویی علقمه استان البرز در نجف اشرف حضور یافت و بعد از گذشت روزهای زیارت در شهرهای مقدس کشور عراق به ایران مراجعت کرد.

ارسال نظر