برگزاری جلسه تقدیر از منتخبین مسابقات مقاله نویسی و کتابخوانی عمره ۸۷

۱۳۸۷/۱۱/۱۵ ۱۲:۴۴:۵۰

جلسه تقدیر ازدانشجویان برگزیده مسابقات در محل ستاد عمره دانشگاهیان انجام شد
به گزارش لبیک در این مراسم که با حضور صارمی معاون امور عمومی ستاد عمره و دانشجویان برگزیده مسابقات مقاله نویسی و کتابخوانی عمره در محل ستاد عمره برگزار شد در ابتدا صارمی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری به امور فرهنگی در دانشگاهها و نیز رویکرد فرهنگی ستاد به این امر، سری مسابقات کتابخوانی و مقاله نویسی را از جمله برنامه هایی دانست که ستاد عمره جهت پربار شدن تاثیرات سفر برای دانشجویان برنامه ریزی کرده است در ادامه دانشجویان برگزیده حاضر در جلسه به ذکر خاطرات سفر عمره خود پرداختند.گفتنی است مسابقه مقاله نویسی با عنوان امام شناسی و کوثر شناسی در مکه مکرمه و مدینه منوره انجام شده بود و مسابقه کتابخوانی نیز از مجموع کتب اهدائی ستاد عمره به دانشجویان عمره گزار 87 برگزار شد.در مجموع 750 نفر در این مسابقات شرکت کرده بودند که 9 نفر سهمیه عمره 10 نفر کمک هزینه عتبات عالیات و 10نفر کمک هزینه مشهد مقدس را از آن خود کردند.
پایان پیام .اجاقی