مجوز عربستان سعودی برای برگزاری مراسم عقد در حرمین شریفین

۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۰۹:۳۵:۱۷

رسانه‌های محلی گزارش دادند که مقامات عربستان سعودی مجوز برگزاری مراسم نکاح یا عقد را در مسجدالحرام و مسجدالنبی صادر کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لبیک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، طرح وزارت حج و عمره عربستان سعودی برای تسهیل مراسم نکاح در مسجدالحرام در مکه و مسجدالنبی در مدینه مجوز گرفت.

این ابتکار فرصتی را برای شرکت‌های برنامه‌ریزی رویدادها فراهم می‌کند تا ایده‌های خلاقانه‌ای را برای سازماندهی رویدادهای مقدس معرفی کنند.

مساعد الجابری، مسئول ازدواج عربستان سعودی با اشاره به مثال حضرت محمد (ص) که مراسم عروسی یک صحابی را در مسجد انجام داد، بر جواز شرعی نکاح در مسجد تاکید کرد.

الجابری اظهار داشت که انجام عقد در مسجدالنبی در میان مردم محلی مدینه امری رایج است و  برخی افراد برگزاری نکاح در مسجد را با برکت می‌دانند.با این حال دستورالعمل نکاح بر پرهیز از صداهای بلند و احترام به حرمت مکان مقدس و همچنین توصیه به عدم وجود شیرینی و مواد غذایی تاکید می‌کند.