زمزم شماره ۲۹

۱۳۹۵/۰۶/۱۳ ۰۹:۵۹:۳۶

 بیست و نهمین شماره از نشریه زمزم منتشر شد و برای زائرین دوره سیزدهم و چهاردهم عتبات ارسال شد.