ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
زمزم شماره ۲۹

۱۳۹۵/۰۶/۱۳ ۰۹:۵۹:۳۶ - بازدید: ۳۶۵۵

 بیست و نهمین شماره از نشریه زمزم منتشر شد و برای زائرین دوره سیزدهم و چهاردهم عتبات ارسال شد.