موزه يا گنجينه حرم مطهر امام حسين (ع)

توصيف حرم مطهر امام حسين

موزه يا گنجينه حرم مطهر امام حسين (ع)

گنجينه حرم مطهر در بخش شمالى روضه شريف قرار گرفته و عبارت است از اتاق بسيار كوچكى كه در محكمى از چوب ساج دارد، اين اتاق هيچگونه پنجره‏اى به بيرون ندارد و مهمترين آثارى كه در اين گنجينه نگهدارى مى‏شود عبارتند از:

1. (حمايل شمشير) هديه از طرف امير تامپور حسن على خان كه نقش شش گل طلايى روى آن است و در وسط هرگل يك قطعه بزرگ زمرد سبز تعبيه شده است. سه بازوبند طلا نيز هست كه يكى ازآنها مستطيل شكل با سنگهاى گرانبهايى اززمرد و ياقوت و ديگرى مربع شكل با سه سنگ ياقوت گرانبها وسه سنگ زمرد و سومى كوچك بوده وسنگ‏هايى از ياقوت و زمرد دارد.

2. (شمشيرى قديمى) با قبضه‏اى طلايى كه آن را نيز حسن على خان امير تامپور هديه كرده است غلافى گرانبها دارد كه دوزاده قطعه بزرگ زمرد و سيزده قطعه ياقوت سرخ اعلا در آن تعبيه شده است همچنين در دسته كنده‏كارى شده آن زمرد و سنگهاى گرانبها تعبيه شده است.

3. (زين طلاكارى شده) همراه با قلاده و افسار و سينه‏پوش طلايى، آستر زين از پارچه گرانبهاى سبز رنگ بوده و مهميزهايى از نقره دارد.

4. (آيينه بلند) با قاب طلاكارى شده كه بر روى آن هفتاد و هفت قطعه ياقوت سرخ تعبيه شده و بالاى آن تاجى مزين به ياقوت و زمرد و الماس معمولى وجود دارد.

5. بازوبند گرانبهايى كه در وسط آن دايره‏اى مزين به الماس و دو طرف آن دو سنگ زمرد دارد.

6. دوگوشواره بزرگ طلايى كه اطراف آن با مرواريد مزين شده و در وسط آن ياقوت و زمرد تعبيه شده است.

7. گل سينه طلايى كه اطراف آن با الماس و ياقوت مزين شده و در وسط آن سنگ زمرد بزرگ وگرانبهايى قرار دارد و داراى سه شاخه است كه بر سر هر شاخه سنگ زمردى قرار دارد كه در وسط آن فيروزه تعبيه شده است.

8. گل سينه طلايى به شكل سر خروس كه با ياقوت تزيين شده وبر روى آن نوشته شده (وقف روضه شهدا ء كربلا سنه 1276)

9. پيشانى‏بندى كه از نود و سه قطعه طلاى متصل بهم تشكيل شده و با سنگهاى گرانبهاى فيروزه و ياقوت مزين شده است.

10. گردنبند مرواريدى كه وزن آن پانزده مثقال است و در آن زمرد و ياقوت بكار رفته است.

11. جامه‏اى گرانبها كه درآن 24 مرواريد با ارزش تعبيه شده است.

12. تاجى از پارچه سبز گرانبها، پر از مرواريد و ياقوت سرخ گرانبها كه حدود 600 مرواريد و 31 قطعه لعل سرخ درآن بكار رفته است اين تاج در صندوقى گرانبها ونقره‏اى نگهدارى مى‏شود.

13. زيارتنامه‏اى مزين به ياقوت و زمرد و فيروزه.

14. روپوش اسب كه بر روى آن يازده قطعه طلا قرار دارد كه در هر قطعه تعداد زيادى سنگ ياقوت و زمرد كار شده است.

15. پرده‏اى مخملى كه اطراف و وسط آن مرواريد دوزى شده است.

16. پرده‏اى مخملى كه مرواريد دوزى شده و بر روى آن نوشته شده (تقديم أنيس الدوله)

17. دو شمعدان بزرگ كه پايه آن نقره‏اى و بالاى آن طلايى است كه وزن طلاى هريك از آنها كمتر 1500 مثقال نيست و ايندو شمعدان هديه مادر سلطان (عبد العزيز بن محمود عثمانى) است.

18. قنديلى از طلا كه وزن آن حدود 400 مثقال است.

19. گلابدان طلايى ميناكارى شده كه وزن آن 127 مثقال بوده و با مرواريدهاى ريزى تزين شده است و بنظر مى‏رسد كه خيلى قديمى باشد.

20. جعبه‏اى طلايى براى نگهدارى قرآن كه وزن آن 131 مثقال است.

21. شمشير طلايى بسيار ارزشمندى كه از طرف (ميرزا محمد خان) اهدا شده و در داخل پنجره روضه شريف قرار داده شده است.

22. دو سجاده مرواريد دوزى شده كه روى آنها نوشته شده (سبحان ربى الاعلى و بحمده).

23. سجاده‏اى سفيد كه روى آن نام‏هاى دوازده امام نوشته شده است.

24. مجموعه‏اى از سپر، شمشير، تبر، خنجر و قمه‏هاى قديمى كه همگى ارزش تاريخى دارند.

25. زرهى بسيار قديمى كه ميخ‏هايى از طلا دارد و با سنگهاى گرانبها و ياقوت مزين شده است و در داخل پنجره قبر شريف قرار دارد.

26. فرشهاى كوچك و بزرگ قديمى و بسيار ارزشمند.

27. يكصد پرده بسيارگرانبها كه همگى ساخت هندوستان، ايران و ساير سرزمين هاى اسلامى است كه از نظر اندازه متفاوت بوده و معمولًا طول آنها چهار متر و عرض آنها سه متر است. برخى از اين پرده‏ها مرواريد دوزى شده و برخى مزين به سنگهاى گرانبها هستند و روى آنها نوشته‏هايى نظير (بسم الله الرحمن الرحيم) و (لا اله الا الله) نوشته شده است.

28. هشت بسته بزرگ حاوى پرده‏ها و پرچم‏هاى زربفت مختلف هندى و ايرانى كه بسيارى از آنها بعلت رطوبت ديگر قابل استفاده نيستند.

29. گل طلايى كه روى آن تصوير پرنده‏اى كشيده شده والماس‏كارى شده كه پنج الماس آن بزرگ و شش الماس آن كوچك است.

30. چهار بازوبند مرواريد دوزى شده.

31. ده گل‏سينه (جقه) طلايى و مزين به مرواريد و الماس.

32 گردنبندها و دستبندهاى طلايى كه همگى مزين به سنگهاى گرانبها است.

33. مقدار زيادى طلا و نقره بصورت كف دست كه برخى از آن مزين به سنگهاى گرانبها است‏