برگزاری دومین جلسه آموزشی عمره دانشجویان متاهل چهارمحال وبختیاری

۱۳۹۴/۰۱/۱۸ ۱۴:۱۴:۵۴


دومین جلسه آموزشی عمره دانشجویان متاهل چهارمحال وبختیاری روز چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۲ برگزار می گردد.

به گزارش شورای هماهنگی عمره و عتبات دانشگاهیان استان چهارمحال و بختیاری، دومین کارگاه آموزشی عمره دانشجویان متاهل استان چهارمحال و بختیاری چهارشنبه از ساعت 8:30 لغایت 12در سالن فارابی، دانشکده علوم،دانشگاه شهرکرد برگزار می گردد.

حضورکلیه زائرین الزامی می باشد.


ارسال نظر