همایش قبل از سفر دانشگاهیان عمره گذار سال ۹۳ استان بوشهر
همایش قبل از سفر دانشگاهیان عمره گذار سال ۹۳ استان بوشهر

۱۳۹۲/۱۲/۰۳ ۱۰:۱۳:۲۱

همایش قبل از سفر دانشگاهیان عمره گزار سال ۹۳ استان بوشهر برگزار می شود.

همایش قبل از سفر عمره گزاران دانشگاهیان استان بوشهر در 8 صبح مورخه چهارشنبه 92/12/7 در سالن شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با حضور حاج آقا فقیهی و مسئولین استانی برگزار میگردد.

حضور کلیه عمره گذاران در این همایش الزامی است.

ارسال نظر