اعلام زمان جلسات آموزشي كاروان هاي دانشجویی متأهل و مجرد خوزستان

۱۳۹۱/۱۲/۰۸ ۱۵:۴۳:۵۳

جلسات آموزشي کاروان های دانشجویی خوزستان در دانشگاه شهید چمران برگزار می شود


جلسات آموزشي كاروانهاي دانشجويان متأهل و مجرد عمره گزار به شرح زير برگزار خواهد شد و حضور همه زائران الزامي مي باشد.

زمان : سه شنبه 15/12/91 ساعت 16 الي 18

مكان : دانشگاه شهيد چمران

مكان دقيق دانشجويان متأهل و مجردي متعاقباً اعلام خواهد شد.

شوراي هماهنگي عمره و عتبات دانشگاهيان استان خوزستان

ارسال نظر