اولین جلسه هماهنگی مدیران و دفاتر زیارتی استان فارس

۱۳۹۱/۱۱/۳۰ ۲۰:۴۷:۳۴

اولین جلسه هماهنگی بین مدیران عمره دانشجویی و مسئولین دفاتر و ستاد عمره دانشجویی روز یکشنبه مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ ساعت ۷:۱۵ صبح در سازمان حج و زیارت برگزار گردید.

اولین جلسه هماهنگی بین مدیران عمره دانشجویی و مسئولین دفاتر و ستاد عمره دانشجویی روز یکشنبه مورخ 29/11/91 ساعت 7:15 صبح در سازمان حج و زیارت برگزار گردید.

برنامه با تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آغاز شد .سپس جناب آقای آزاد رئیس سازمان حج و زیارت ضمن خوشامد گویی به حاضرین جلسه فرمودند که هر چه سریعتر مدارک در اختیار مدیران قرار گیرد تاجهت صدور ویزا فرستاده شود .ایشان نسبت به همکاری بین مدیران عمره و دفاتر تاکید داشتند . در این جلسه مقرر گردید با توجه به زمان اندک باقی مانده هرگونه جابجایی تاریخ زائران غیر ممکن باشد.

در ادامه خانم جوکار به ارائه گزارشی در مورد گذرنامه ،مجوز خروج از کشور ،چگونگی کاروانبندی و...پرداخت .


ارسال نظر