همايش دانشگاهيان عمره گزار استان خوزستان در ۳ اسفندماه جاري با حضور دانشجويان مجرد و متأهل برگزار خواهد شد.

۱۳۹۱/۱۱/۳۰ ۲۰:۲۰:۲۹

مدير اجرايي شوراي هماهنگي عمره و عتبات دانشگاهيان استان خوزستان اعلام كرد: همايش دانشگاهيان عمره گزار استان خوزستان در ۳ اسفندماه جاري با حضور مديران ، روحانيون و دانشجويان (اصلي) مجرد و متأهل برگزار خواهد شد.

مدير اجرايي شوراي هماهنگي عمره و عتبات دانشگاهيان استان خوزستان اعلام كرد: همايش دانشگاهيان عمره گزار استان خوزستان در 3 اسفندماه جاري با حضور مديران ، روحانيون و دانشجويان (اصلي) مجرد و متأهل برگزار خواهد شد.

ميرسليم عنوان كرد: اين همايش ويژه 4 كاروان عمره گزار متشكل از2 كاروان از دانشجويان متأهل و2كاروان از دانشجويان مجرد مي باشد، و از ساعت 8:30 تا 12 روز پنچشنبه در دانشگاه شهيد چمران اهواز دانشكده علوم - سالن اجتماعات شهيد مطهري برگزار خواهد شد.

ميرسليم افزود : حضور در اين همايش براي كليه زائران كاروان هاي مذكور الزامي مي باشد و

چنانچه زائران اصلي نسبت به تكميل و تحويل مدارك خود در زمان بندي اعلام شده از سوي ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان ساير مدارك اقدام لازم را بعمل نياورند از زائران ذخيره1و 2 كه اسامي آنها در سايت ستاد اعلام شده است استفاده خواهد شد.

لازم به ذكر است كاروان دانشجويان متأهل در تاريخ23/1/92 و كاروان دانشجويان مجرد در تاريخ29/1/92 از اهوازبه سرزمين وحي اعزام خواهند شد.


شوراي هماهنگي عمره و عتبات دانشگاهيان استان خوزستان

ارسال نظر