همايش دانشگاهيان عمره گزار استان خوزستان در ابتداي اسفندماه برگزار ميشود

۱۳۹۱/۱۱/۲۳ ۱۳:۲۷:۲۳


مدير اجرايي شوراي هماهنگي عمره و عتبات دانشگاهيان استان خوزستان اعلام كرد: همايش دانشگاهيان عمره گزار استان خوزستان در ابتداي اسفندماه جاري با حضور مديران ، روحانيون و دانشجويان مجرد و متأهل برگزار خواهد شد.

مدير اجرايي شوراي هماهنگي عمره و عتبات دانشگاهيان استان خوزستان اعلام كرد: همايش دانشگاهيان عمره گزار استان خوزستان در ابتداي اسفندماه جاري با حضور مديران ، روحانيون و دانشجويان مجرد و متأهل برگزار خواهد شد.

ميرسليم عنوان كرد: اين همايش ويژه4 كاروان عمره گزار متشكل از2 كاروان از دانشجويان متأهل و2كاروان از دانشجويان مجرد مي باشد، برگزار خواهد شد.

وي زمان دقيق برگزاري همايش را در اطلاعيه بعدي اين شورا عنوان كرد و افزود: حضور در اين همايش براي كليه زائران كاروان هاي مذكور الزامي مي باشد.

ميرسليم افزود : چنانچه زائران اصلي نسبت به تكميل مدارك خود در زمان بندي اعلام شده از سوي ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان در خصوص افتتاح حساب ، تكميل موجودي ، تهيه گذرنامه و تحويل ساير مدارك اقدام لازم را بعمل نياورند از زائران ذخيره1و 2 كه اسامي آنها در سايت ستاد اعلام شده است استفاده خواهد شد.

لازم به ذكر است كاروان دانشجويان متأهل در تاريخ23/1/92 و كاروان دانشجويان مجرد در تاريخ29/1/92 از اهوازبه سرزمين وحي اعزام خواهند شد.


شوراي هماهنگي عمره و عتبات دانشگاهيان استان خوزستان

ارسال نظر