اعزام سومین و آخرین کاروان عتبات دانشگاهیان استان البرز در مرحله بیست و دوم

۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۱۱:۰۶:۱۵

سومین کاروان عتبات دانشگاهیان استان البرز با نام "اباصالح(عج) "روز دوشنبه۱فروردین ماه مقارن با حلول سال۱۴۰۱ از فرودگاه حضرت امام(ره)راهی شهرنجف اشرف و شهر مقدس کاظمین شد.

احمدحق پرست؛ کارشناس شورای هماهنگی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان استان البرز ضمن حضور و مشایعت کاروان در فرودگاه حضرت امام(ره) گفت:سومین و آخرین کاروان عتبات دانشگاهیان استان البرز در مرحله بیست ودوم اعزام روز دوشنبه اول فروردین ماه سال 1401با نام "اباصالح(عج)عازم فرودگاه شهر نجف اشرف جهت عزیمت به شهر مقدس کاظمین شدند.

حق پرست در جمع دانشگاهیان ضمن معرفی نمایندگان ستادعمره و عتبات دانشگاهیان و نیز برنامه های درنظرگرفته شده در شهرهای:نجف ،کربلا،کاظمین ،خواستار حضور فعال در این برنامه ها از سوی زائران گردید.

وی افزود:این کاروان شامل اساتید،دانشجویان متاهل و دانشجویان پسر مجرد از دانشگاههای:خوارزمی،علوم پزشکی ،آزاد اسلامی،علمی کاربردی،فرهنگیان و پیام نور استان البرز است.مدیرکاروان داود بیات و روحانی کاروان حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد میرهاشمی می باشند.

ارسال نظر