جلسه قبل از سفر کاروان ۱۴اسفند ماه بوشهر برگزار شد

۱۳۹۵/۱۲/۰۹ ۱۵:۳۴:۱۴

جلسه قبل از سفر کاروان ۱۴اسفند ماه در سالن نمازخانه پردیس بنت الهدی دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر برگزار گردید.

جلسه قبل از سفر کاروان 14اسفند ماه در سالن نمازخانه پردیس بنت الهدی دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر برگزار گردید.

در این جلسه مباحث اجرایی توسط مدیر کاروان توضیح داده شد و روحانی کاروان نیز در خصوص آمادگی و برکات سفر به ایراد سخن پرداخت.

در پایان این مراسم،بسته فرهنگی و ساک دستی نیز به زائرین تحویل گردید.

ارسال نظر