باز اين چه شورش است که در خلق عالم است؟

۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۱۱:۴۹:۲۸

باز اين چه شورش است که در خلق عالم است،باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است،باز اين چه رستخيز عظيم است کز زمين بي نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است...

باز اين چه شورش است که در خلق عالم است

باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

باز اين چه رستخيز عظيم است کز زمين

بي نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است

اين صبح تيره باز دميد از کجا کزو

کار جهان و خلق جهان جمله درهم است

گويا طلوع ميکند از مغرب آفتاب

کاشوب در تمامي ذرات عالم است

گرخوانمش قيامت دنيا بعيد نيست

اين رستخيز عام که نامش محرم است

در بارگاه قدس که جاي ملال نيست

سرهاي قدسيان همه بر زانوي غم است

جن و ملک بر آدميان نوحه مي کنند

گويا عزاي اشرف اولاد آدم است

خورشيد آسمان و زمين، نور مشرقين

پرورده ي کنار رسول خدا، حسين

کشتي شکست خورده ي طوفان کربلا

در خاک و خون طپيده ميدان کربلا

گر چشم روزگار به رو زار مي گريست

خون مي گذشت از سر ايوان کربلا

نگرفت دست دهر گلابي به غير اشک

زآن گل که شد شکفته به بستان کربلا

از آب هم مضايقه کردند کوفيان

خوش داشتند حرمت مهمان کربلا

بودند ديو و دد همه سيراب و مي مکید

خاتم ز قحط آب سليمان کربلا

زان تشنگان هنوز به عيوق مي­ رسد

فرياد العطش ز بيابان کربلا

محتشم کاشانی

ارسال نظر