چراغ راه هدایت؛ ویژه هجدهمین دوره عتبات دانشگاهیان (شماره 54) (برگزاري : 1396/11/01 تا 1396/11/01) نتايج (1396/11/01)

نام برنده (نام كاربري) جايزه
سركار خانم زهرا زنگی ابادی (2980730432) نفر اول
آقاي سيدمحمد موسوي (mehdi7176) نفر دوم
آقاي کرامت اسماعیلی اصفهاباد (1532739958) نفر سوم