چراغ راه هدایت؛ ویژه هجدهمین دوره عتبات دانشگاهیان (مسابقه شماره 54) (برگزاري : 1396/11/01 تا 1396/11/01) نتايج (1396/11/01)
پرسش و پاسخ
1- زیارت ائمه علیهم السلام: (گزينه صحيح : 4)
1- تجدید عهد با آن بزرگواران است. 2- باید همراه با رغبت وعشق قلبی باشد.
3- بهتراست با معرفت باشد. 4- همه موارد درست است.
2- توقف شخص جنب و حائض در صحن ها و رواق های حرم مطهر ائمه علیهم السلام: (گزينه صحيح : 3)
1- حرام است . 2- مکروه است.
3- جایز است. 4- اشکال ندارد ولی گناه کرده است.
3- بهترین یاور برای دربند کشیدن نفس ....... است. (گزينه صحيح : 1)
1- گرسنگی 2- ادب
3- تقوا 4- اخلاص
4- ابلیس چند سال خدا را عبادت کرده است؟ (گزينه صحيح : 3)
1- 4000 سال 2- 5000 سال
3- 6000سال 4- 10000 سال
5- ناداری و فقر را با ........ می توان جبران کرد. (گزينه صحيح : 3)
1- نماز اول وقت 2- زکات
3- صدقه 4- همه موارد
6- شبی که علی علیه السلام به جای پیامبر صلی الله علیه و آله خوابید تا آن حضرت به مدینه هجرت کنند چه نام دارد؟ (گزينه صحيح : 3)
1- لیله الهریر 2- لیله العقبه
3- لیله المبیت 4- لیله العید
7- امام علی علیه السلام هنگام حضور در جنگ بدر جوانی ....... ساله بود. (گزينه صحيح : 2)
1- 20 2- 25
3- 23 4- 22
8- امام خمینی هر شب در نجف کدام زیارت را در حرم امیرالمؤمنین علیه السلام می خواندند. (گزينه صحيح : 4)
1- امین الله 2- جامعه کبیره
3- مناجات امیرالمؤمنین 4- الف و ب
9- میثم تمار در کدام شهر به خاک سپرده شده است؟ (گزينه صحيح : 2)
1- نجف 2- کوفه
3- حلّه 4- هیچکدام
10- دو ویژگی بارز حضرت علی علیه السلام از دیدگاه مقام معظم رهبری چیست؟ (گزينه صحيح : 1)
1- صبر و بصیرت 2- شجاعت و صداقت
3- عدالت و شجاعت 4- عدالت و بصیرت
11- کدام یک از شهدای کربلا از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله بود؟ (گزينه صحيح : 2)
1- مسلم بن عوسجه 2- حبیب بن مظاهر
3- مسلم بن عقیل 4- تمام موارد
12- امام جواد(ع) در چه سنی به امامت رسیدند؟ (گزينه صحيح : 4)
1- 13 سالگی 2- 11 سالگی
3- 9 سالگی 4- 8 سالگی
13- چه کسی وصیت کرد روی سنگ قبرش بنویسند« وکلبهم باسط ذراعیه با لوصید» (گزينه صحيح : 3)
1- سید مرتضی 2- سید رضی
3- خواجه نصیرالدین طوسی 4- میرزای شیرازی
14- در وصیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به امام علی علیه السلام چند بار به نماز شب سفارش شده است (گزينه صحيح : 2)
1- دومرتبه 2- سه مرتبه
3- چهارمرتبه 4- پنج مرتبه
15- آخرین نایب خاص حضرت مهدی علیه السلام که بود؟ (گزينه صحيح : 3)
1- حسین بن روح نوبختی 2- عثمان بن سعید عمروی
3- علی بن محمد سمری 4- محمد بن عثمان
16- چند درصد مردم عراق شیعه هستند؟ (گزينه صحيح : 3)
1- 30 % 2- 60 %
3- 70% 4- 80 %
17- این جمله از کیست؟ «در زندگی عالمان و قهرمانان و پاکان ذخیره ای تمام نشدنی از انرژی معنوی وجود دارد». (گزينه صحيح : 2)
1- جرج جرداق 2- الکسیس کارل
3- گوته 4- 1. هیچکدام
18- این روایت از کیست؟ «به راستی برای هر امامی به گردن دوستان و پیروانش پیمانی است که از شرط های وفا به این پیمان، زیارت قبور آنان است» (گزينه صحيح : 4)
1- پیامبر اکرم 2- امام علی
3- امام صادق 4- امام رضا
19- این سخن از کیست؟ تمام فقه و علم با مرگ پسر ابوطالب از میان رفت». (گزينه صحيح : 3)
1- حسن بصری 2- سعید بن جبیر
3- معاویه بن ابی سفیان 4- حاکم نیشابوری
20- در شب لیله المبیت که علی علیه السلام به جای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بستر خوابید کدام آیه دربارۀ فداکاری ایشان نازل شد. (گزينه صحيح : 1)
1- 207 بقره 2- 24 مائده
3- 67 مائده 4- هیچکدام
21- در زمان کدام یک از ائمه قبر امام علی علیه السلام آشکار شد؟ (گزينه صحيح : 3)
1- امام سجاد علیه السلام 2- امام باقر علیه السلام
3- امام صادق علیه السلام 4- امام کاظم علیه السلام
22- از برخی روایات بر می آید که .... پیامبر در مسجد کوفه نماز خوانده اند. (گزينه صحيح : 4)
1- 50 2- 40
3- 110 4- 70
23- دکه القضا در کجا قرار دارد؟ (گزينه صحيح : 2)
1- مسجد سهله 2- مسجد کوفه
3- مسجد حنانه 4- مسجد زیدبن صوحان
24- میثم تمار به دستور چه کسی به شهادت رسید؟ (گزينه صحيح : 3)
1- معاویه یزید عبید الله بن زیاد عبد الله بن عمر 2- یزید
3- عبیدالله بن زیاد 4- عبدالله بن عمر
25- کدام یک از ائمه در حق مختار دعا کردند؟ (گزينه صحيح : 2)
1- امام حسن مجتبی علیه السلام امام زین العابدین علیه السلام امام باقر علیه السلام امام صادق علیه السلام 2- امام زین العابدین علیه السلام
3- امام باقر علیه السلام 4- امام صادق علیه السلام
26- خانه کدام پیامبران در مسجد سهله قرار داشته است؟ (گزينه صحيح : 2)
1- ادریس و یحیی ع 2- ادریس و ابراهیم ع
3- ابراهیم و نوح ع 4- یحیی و نوح ع
27- اولین بنا بر قبر امام حسین علیه السلام در چه سالی صورت گرفت؟ (گزينه صحيح : 3)
1- 132 ه . ق سفاح 2- 158ه. ق امین عباسی
3- 65 ه .ق مختار ثقفی 4- هیچکدام
28- امام حسین علیه السلام در سال ..... هـ . ق متولد شدند؟ (گزينه صحيح : 4)
1- سوم 2- پنجم
3- ششم 4- چهارم
29- امام علی علیه السلام در کدام جنگ از محدوده کربلا عبور کردند؟ (گزينه صحيح : 2)
1- جمل 2- صفین
3- خیبر 4- نهروان
30- اولین کسی که از سپاه دشمن در روز عاشورا به سمت اصحاب امام حسین علیه السلام تیر اندازی کرد چه کسی بود؟ (گزينه صحيح : 2)
1- عمرو بن حجاج 2- عمر بن سعد
3- عبدالله بن عمر 4- شمر بن ذی الجوشن
31- کدامیک از یاران امام حسین علیه السلام اول وقت ظهر شرعی، وقت نماز را به امام یادآور شد؟ (گزينه صحيح : 4)
1- ابراهیم بن حصین 2- بریر بن خضیر همدانی
3- زهیربن قین 4- ابوثمامه صاعدی
32- متوکل عباسی چند بار قبر مطهر امام حسین علیه السلام را با خاک یکسان کرد؟ (گزينه صحيح : 3)
1- 15مرتبه 2- 16مرتبه
3- 17مرتبه 4- 18مرتبه
33- پاداش زیارت امام حسین علیه السلام در کدام ایام سال عظمت بسیار دارد؟ (گزينه صحيح : 4)
1- شب عرفه 2- شب نیمه شعبان
3- شب عید فطر 4- تمام موارد
34- گروهی که از روی تشخیص و فهم تصمیم می گیرند و عمل می کنند ..... نام دارند؟ (گزينه صحيح : 4)
1- عوام 2- خواص اهل حق
3- خواص 4- ب و ج درست است
35- کدامیک از جملات زیر غلط نیست؟ (گزينه صحيح : 3)
1- عوام قدرت تصمیم گیری ندارند. 2- امکان دارد کسی که تحصیلات عالی دارد جزو عوام باشد
3- عوام از روی بصیرت تصمیم می گیرند 4- عوام هر کجا جوّ ایجاب کرد حرکت می کنند.
36- علی اکبر علیه السلام در حادثه کربلا چند سال داشت؟ (گزينه صحيح : 3)
1- 26-25 2- 27-26
3- 28-27 4- 29-28
37- اولین فرد هاشمی که در کربلا به سوی میدان رزم رفت چه کسی بود؟ (گزينه صحيح : 2)
1- قاسم بن الحسن 2- علی اکبر
3- جعفر بن عقیل 4- جعفر بن علی
38- حبیب بن مظاهر هنگام شهادت چند سال داست؟ (گزينه صحيح : 2)
1- 85 2- 75
3- 80 4- 100
39- چه کسی در مورد حضرت ابوالفضل علیه السلام فرموده است: عموی ما عباس بصیرتی کامل در دین داشت؟ (گزينه صحيح : 1)
1- امام صادق علیه السلام 2- امام باقر علیه السلام
3- امام سجاد علیه السلام 4- امام رضا علیه السلام
40- چه کسی در مورد حضرت ابوالفضل علیه السلام فرمود: همانا عباس نزد خداوند جایگاهی دارد که تمام شهدا روز قیامت بر آن رشک می برند؟ (گزينه صحيح : 1)
1- امام سجاد علیه السلام 2- امام باقر علیه السلام
3- امام صادق علیه السلام 4- امام رضا علیه السلام
41- حمله وهابیان به کربلا در چه سالی رخ داد؟ (گزينه صحيح : 3)
1- 1214 ق 2- 1215 ق
3- 1216 ق 4- 1217 ق
42- علم الهدی لقب کیست؟ (گزينه صحيح : 4)
1- شیخ طوسی 2- سید رضی
3- شیخ مفید 4- سید مرتضی
43- کدامیک از ائمه به ابوالحسن ثالث مشهورند؟ (گزينه صحيح : 2)
1- امام رضا علیه السلام 2- امام هادی علیه السلام
3- امام موسی بن جعفر علیه السلام 4- هیچکدام
44- کدامیک از موارد زیر از برکات صلوات بر اهل بیت علیهم السلام در زیارت جامعه کبیره شمرده شده است. (گزينه صحيح : 4)
1- پاکی خلقت شیعیان 2- تزکیه جان شیعیان
3- کفاره گناهان شیعیان 4- همه موارد
45- کدام یک از افراد زیر یکی از دو برادری بود که پیش از شعله ور شدن جنگ در کربلا، از سپاه عمر بن سعد کناره گرفت و به امام حسین علیه السلام پیوست و در رکاب آن حضرت به شهادت رسید؟ (گزينه صحيح : 1)
1- عمرو بن قرظه 2- علی بن قرظه
3- سیف بن حرث بن سریع جابری 4- مالک بن عبدالله بن سریع جابری
46- دو برادری که در روز عاشورا دگرگون شدند و در رکاب اباعبدالله جنگیدند تا به شهادت رسیدند و نام شان نیز در زیارت ناحیه و رجبیه آمده است کدام اند؟ (گزينه صحيح : 1)
1- سیف بن حرث بن سریع جابری ـ مالک بن عبدالله بن سریع جابری 2- عمرو بن قرظه ـ علی بن قرظه
3- سعید بن روح نوبختی ـ حسین بن روح نوبختی 4- عبدالله بن مسلم بن عقیل ـ محمد بن مسلم بن عقیل
47- کدام یک از شهیدان جوان کربلا نیست؟ - علی بن قرظه - ابراهیم بن علی - جعفر بن عقیل - عثمان بن علی (گزينه صحيح : 4)
1- عثمان بن علی 2- جعفر بن عقیل
3- ابراهیم بن علی 4- علی بن قرظه
48- کدام یک از موارد زیر جزء رواق های حرم امام حسین علیه السلام محسوب نمی شود؟ (گزينه صحيح : 2)
1- نخل مریم 2- مزار حرّ
3- مسجد شاهین 4- قتلگاه
49- این روایت مؤید کدام مطلب است؟ روزی پیامبر صلی الله علیه و آله به زینب بنت جحش فرمود: «جبرائیل نزد من آمد و به من خبر داد که امت من، پسرم حسین علیه السلام را می کشند و وقتی از او تربتش را خواستم، او تربت سرخی برایم آورد.» (گزينه صحيح : 1)
1- نبی اکرم صلی الله علیه و آله از شهادت حسین علیه السلام به دست امتش آگاه بود. 2- پیامبر صلی الله علیه و آله در کوچه، مسجد، منبر و هرجای دیگر نوه خردسالش را بزرگ می داشت.
3- نزول آیه تطهیر در حق امام حسین علیه السلام و سایر اهل بیت علیهم السلام. 4- همه موارد
50- ...... از تمامی مساجد جهان اسلام قدیمی تر است. (گزينه صحيح : 3)
1- مسجد سهله 2- مسجد کوفه
3- مسجدالحرام 4- مسجد شجره
51- اقتدای مسافر به امام حاضر....... (گزينه صحيح : 3)
1- حرام است 2- جایز نیست
3- کراهت دارد 4- هیچکدام
52- حکم بوسیدن درگاه حرم .......و سجده روبروی قبر مطهر.....می باشد (گزينه صحيح : 2)
1- جایز-جایز 2- اشکال ندارد -جایز نیست
3- جایزنیست- جایز 4- اشکال ندارد -اشکال ندارد
53- آیامیتوان با نذر در مسافرت روزه گرفت؟ (گزينه صحيح : 1)
1- روزه مستجبی اشکال ندارد به شرطی که روزه واجب بر عهده نداشته باشد 2- خیر نمیتوان روزه گرفت
3- کراهت دارد 4- جایز است چه واجب و چه مستحب
54- آیا مسافر میتواند در صف اول جماعت بایستد؟ (گزينه صحيح : 2)
1- جایز نیست 2- اگر سر دو رکعت سلام دهد و فاصله بیفتد اتصال افراد بعد از او قطع و نماز انها فرادا میشود پس بهتر است نایستد
3- جایز است 4- کراهت دارد
55- کوفه به دستور چه کسی ساخته شد ؟ (گزينه صحيح : 2)
1- سال 19ه به دستور امیرالمومنین علیه السلام 2- سال 17ه به دستور عمر و به دست سعد وقاص
3- سال 16ه به دستور امیرالمومنین علیه السلام 4- هیچکدام
56- نام مادر امام زمان عج چیست؟ (گزينه صحيح : 1)
1- ملیکا دختر یشوعا 2- حکیمه خاتون
3- نجمه 4- سکینه خاتون
57- در زیارت جامعه آمده :من اتاکم نجی و من لم یاتکم....... (گزينه صحيح : 2)
1- فقد عادی الله... 2- هلک الی الله...
3- فقد اعتصم بالله... 4- جاهد فی الله...
58- در مورد اهل بیت علیهم السلام میخوانیم:عصمکم الله من ...... (گزينه صحيح : 1)
1- الزلل 2- الشرک
3- الکبر 4- الحسد
59- در زیارت جامعه آمده است :برئت الی الله عزوجل .... (گزينه صحيح : 4)
1- من اعدائکم و من الطاغوت و الشیاطین 2- من اعدائکم و من الجبت و الطاغوت
3- من الجبت و الطاغوت و الشیاطین 4- من اعدائکم و من الجبت و الطاغوت و الشیاطین و حزبهم الظالمین
60- در زیارت جامعه آمده : من رد علیکم فی ....... (گزينه صحيح : 4)
1- النار 2- الجحیم
3- اسفل 4- اسفل درک من الجحیم
61- درباره توصیف و تشبیه حضرت نسبت به فرزندان انسان ، کدام گزینه صحیح نیست ؟ (گزينه صحيح : 4)
1- شکست خورده ی شهوت 2- همدم اندوه
3- اسیران روزگار 4- معامله گران روزگار
62- حضرت ...... را موجب انصراف از فکرها و خواهش ها می داند ؟ (گزينه صحيح : 2)
1- سختی روزگار 2- نزدیک شدن مرگ
3- دل بستن به دنیا 4- زن و بچه
63- دلیل نامه نوشتن امام علی (ع) به امام حسن (ع) چه بود ؟ (گزينه صحيح : 3)
1- به خاطر نصیحت کردن 2- به خاطر پند گرفتن دیگران
3- چون امیرالمومنین (ع) امام حسن (ع) را پاره تن خود بلکه خود وجود نازنینشان می دیدند 4- به خاطر فرمان الهی
64- حضرت چه چیزی را موجب آباد کردن دل بیان فرمودند؟ (گزينه صحيح : 1)
1- پیاپی به خاطر آوردن پرورگار 2- گناه نکردن
3- انجام اعمال صالح 4- نماز خواندن
65- کدامیک از موارد زیر، درست است: دلت را زنده نگه دار با ............ هوایش را بمیران با ......... روشناییش ده با .......... حقیرش کن به ........ توانایش کن با ......... (گزينه صحيح : 1)
1- یادآوری . پارسایی . اندیشه . فکرمرگ . باور 2- پارسایی . اندیشه . یادآوری . باور . فکرمرگ
3- یادآوری . اندیشه . پارسایی . فکرمرگ . باور 4- پارسایی . یاد آوری . اندیشه . باور . فکر مرگ
66- بنا به فرموده حضرت راه رهایی از گمشدن در راه چیست و چرا ؟ (گزينه صحيح : 2)
1- مشورت . چون با مشورت انسان گمراه نمی شود 2- پس کشیدن پا از همان ابتدا . چون باز ایستادن در ابتدا بهتر است از اینکه حوادث انسان را به هرجا ببرد
3- تحقیق . چون تمام روزنه های پنهان پیدا می شود 4- هیچکدام
67- نظر امیرالمومنین (ع) در مورد جهاد در راه خدا چیست؟ (گزينه صحيح : 4)
1- جهاد افضل اعمال است 2- جهاد بر مردان واجب است نه زنان
3- خود را به جهاد عادت ده چون اخلاق خوبیست در مسیر حق 4- آن طور که شاید و باید در راه خدا جهاد کن و نگذار ملامت هیچ ملامتگری تو را نگه دارد
68- امام خطاب به فرزندشان می فرمایند: خوشایند ترین چیزی که دلم می خواهد از وصیت من بگیری؟ (گزينه صحيح : 1)
1- پروای خداست 2- تجربه های من است
3- مراقبت از خویشتن است 4- هیچکدام
69- اگر درک بعضی از سنت های خداوندی برایت مشکل شد ؟ (گزينه صحيح : 1)
1- به حساب این بگذارکه به حکمت های آن نادانی ، نه اینکه حکمت ندارند 2- به حساب این بگذار که حکمت ندارد
3- به حساب این بگذار که حکمت آن این است که نباید بدانی 4- بدون تحقیق وارد آنها نشو
70- اگر خدا شریک داشت ...... (گزينه صحيح : 3)
1- جهان به هم می ریخت 2- نظم هستی به هم می ریخت و هر خدا دستوری می داد
3- رسولان آن شریک سراغت می آمدند و آثار پادشاهی او را می دیدی و از کارها و اوصافش با خبر می شدی 4- تو در انتخاب یکی از آنها حیران می ماندی و انتخاب سخت می شد
71- طبق فرموده حضرت ، مردمی که دنیا را آزموده و شناخته اند مثل چه کسانی هستند؟ (گزينه صحيح : 3)
1- مثل مسافرانی هستند که رنج راه و دوری دوست ، سختی سفر و غذای ناگوار را تاب می آورند تا به خانه وسیع و منزل گاه امن برسند 2- مثل مسافرانی هستند که از منزل گاهی بی آب و گیاه عزم جایی وسیع و آباد را کرده اند
3- الف و ب 4- هیچکدام
72- طبق فرموده حضرت، مردمی که دنیا فریبشان داده مثل چه کسانی هستند؟ (گزينه صحيح : 1)
1- مثل مسافرانی هستند که از جایی وسیع و آباد به منزل گاهی بی آب و علف که ناخوشایند تر از این کوچ چیزی نیست می روند 2- مثل مسافرانی هستند که از بهشت برین به جهنم می روند
3- مثل مسافرانی هستند که توشه ای ندارند و به جایی وسیع رفتند 4- مثل مسافرانی هستند که از جهنم دنیا به جهنم آخرت می روند
73- از دیدگاه امام علی ضرورت انفاق چیست؟ (گزينه صحيح : 3)
1- تا می توانی انفاق کن ، البته نه حدی که نیازمند گردی 2- اگر بین نیازمندان کسی را یافتی که توشه ات را برایت به قیامت ببرد به مقدار نیازت بردار و مقدار کمی را بردوش او بگذار تا فردای محشر در لحظه احتیاج به تو برگرداند
3- اگر بین نیازمندان کسی را یافتی که توشه ات را برایت تا قیامت ببرد و فردای محشر در لحظه احتیاج به تو برگرداند وجودش را غنیمت شمار و تا می توانی کوله اش را سنگین کن 4- انفاق تو می بایست از حد اعتدال نگذرد و تو را نیازمند دیگران نکند مگر امید داشته باشی بهتر از آن را به دست آوری
74- امام خطاب به فرزندش می فرماید: گردنه وگذرگاهی دشوار پیش رو داری ، پس ......... (گزينه صحيح : 1)
1- بعد از این گذرگاه ناگزیری یا در بهشت فرود آیی یا در جهنم، پس پیش از فرود ، قاصدی بفرست تا برایت جایی آماده کند 2- بعد از این گذرگاه ، نوبت به حساب و کتاب است و کاری از دستت برنمی آید
3- قبل از عبور مراقب اعمالت باش و توشه ای برگیر 4- الف و ج
75- گنجینه هایی که هیچ کس جز خداوند نمی تواند آن را به انسان بدهد چه چیزهایی است ؟ (گزينه صحيح : 4)
1- طول عمر ، پدر و مادر ، وسعت روزی 2- سلامتی بدن ، وسعت روزی ، محبت اهلبیت علیهم السلام
3- وسعت روزی ، پدر و مادر ، محبت اهلبیت علیهم السلام 4- طول عمر ، سلامتی بدن ، وسعت روزی
76- دلیل تاخیر اجابت دعا از منظر امیرالمومنین (ع) چیست؟ (گزينه صحيح : 2)
1- خطاهای انسان و عدم اخلاص در دعا 2- در تاخیرها پاداش دعا کننده و عطایی که به امیدوار می دهند بیشتر می شود
3- عدم رعایت شرایط دعا 4- الف و ج
77- توصیف امیرالمومنین (ع) در مورد مرگ و رابطه انسان با آن چگونه است ؟ (گزينه صحيح : 4)
1- انسان به ناچار می میرد ولی باید خودت را آماده کنی 2- انسان با مرگ رابطه اش قطع ناشدنی است و همه می میرند
3- انسان چنان فاصله ای با مرگ ندارد و مرگ بی خبر او را فرا می گیرد 4- انسان، شکاری است که از مرگ فرار می کند و فراری از مرگ نجات نمی یابد بلکه مرگ، شکاری خودش را پیدا می کند و بی برو برگرد او را می گیرد.
78- حضرت امیر (ع) انسان را از مرگ در چه حالتی برحذر می دارد؟ (گزينه صحيح : 1)
1- از زمانی که انسان گناه می کند و با خود می گوید که توبه می کند و مرگ فرا می رسد 2- از مرگ ناگهانی بر حذر می دارد
3- زمانی که انسان در رفاه است و مرگ فرا می رسد 4- زمانی که انسان در فقر است و مرگ فرا می رسد
79- امام ، مردمی که درپی دنیا هستند را به چه تشبیه می کنند ؟ (گزينه صحيح : 2)
1- به حیوانات موزی که فقط به فکر خوردن و خراب کردن دنیا هستند 2- به سگ های عوعو کن و درندگان شکاری که به هم چنگ و دندان نشان می دهند
3- همچون شیران درنده که نسبت به هم نوع خود بی رحمند 4- الف و د
80- از نظر امام ، انسان درجمع آوری مال و منال دنیا باید چه ویژگی داشته باشد ؟ (گزينه صحيح : 4)
1- بی رغبت به دنیا باشد 2- به اندازه نیاز بردارد و بیش از آن نیاز ندارد
3- وسعت بخشیدن به مال و منال ستوده است ولی دل بستن ستوده نیست 4- آرام و بی حرص و هنگام خرج کردن سنجیده و زیبا عمل کردن
81- انسان پر حرف .......... می شود و آنکه می اندیشد ......... می یابد. (گزينه صحيح : 3)
1- ساقط – طول عمر 2- نادان – رهایی
3- هرزه گو – بینایی 4- متضرر– رهایی
82- زشت ترین ظلم .......... است (گزينه صحيح : 1)
1- ظلم به ناتوان 2- ظلم به خود
3- ظلم به دیگران 4- پدر و مادر
83- آرزو را حضرت به چه چیزی تشبیه می کند؟ (گزينه صحيح : 4)
1- سراب 2- ظرف خالی
3- الف و ب 4- سرمایه آدم های احمق
84- توصیه حضرت نسبت به دوست چیست ؟ (گزينه صحيح : 2)
1- اگر تندی کرد نرم باش و اگر رو گرداند تو هم رو گردان 2- اگر از تو برید وصل باش و اگر از تو رو گرداند رو کن
3- اگر با تو بخیل بود تو هم بخیل باش و اگر دور شد نزدیک برو 4- الف و ب
85- اگر کسی به تو خوش بین بود .......... (گزينه صحيح : 1)
1- کاری کن تا واقعا خیالش درست از کار درآید 2- تو هم خوش بین باش
3- خیانت نکن 4- با او دوست باش
86- نسبت به فامیل و خانواده ات .......... (گزينه صحيح : 4)
1- همچون دیگران باش 2- کمتراز دیگران توجه کن
3- همچون دیگران نباش 4- کمتر از دیگران توجه نکن
87- راه رهایی از اندوه به نظر حضرت چیست ؟ (گزينه صحيح : 2)
1- شکیبا باش 2- با شکیبایی جدی و زیبایی یقین امواج اندوه را از خود دور کن
3- بی خیالی نسبت به دنیا 4- هیچکدام
88- به نظر حضرت غریب چه کسی است ؟ (گزينه صحيح : 1)
1- کسی که دوستی ندارد 2- کسی که فرزند ندارد
3- کسی که فامیل ندارد 4- الف و ب
89- نظر حضرت در مورد همسفر و همسایه چیست ؟ (گزينه صحيح : 3)
1- همسفر خوب همسایه خوبی است 2- همسایه خوب همسفر خوبی است
3- پیش از سفر و پیش از خرید خانه در مورد همسفر و همسایه پرس و جو کن 4- دوست را در سفر و دشمن را در همسایه بشناس
90- کدامیک از گزینه های زیر ترجمه فراز:«وَ دَعِ الْقَوْلَ فِيمَا لَا تَعْرِفُ وَ الْخِطَابَ فِيمَا لَمْ تُكَلَّفْ» می باشد؟ (گزينه صحيح : 2)
1- در باره آنچه نمی دانی تحقیق کن و آنجا که بر عهده تو نیست ساکت باش 2- در باره آنچه نمی دانی گفتگو نکن و انجا که لازم نیست حرفی بزنی، نزن
3- در باره آنچه می دانی گفتگو کن و انجا که لازم است حرفی بزنی، بزن 4- در باره آنچه می دانی نیز تحقیق کن و آنجا که بر عهده تو نیست نیز ساکت باش