طبقه بندي : جغرافیای اماکن
- تعداد دفعات بازديد : ۶۱۶

حرم امام حسين(عليه السلام)،

که به همراه حرم ابوالفضل العباس(عليه السلام) و فضاهاي پيرامون اين دو جايگاه، هسته مرکزي شهر را تشکيل مي دهند. حرم مطهر بيش از دو متر از سطح شهر پايين تر است; از اين رو تعداد زيادي پله زائران را از دروازه ها به درون صحن هدايت مي کند.
ساختمان کنوني حرم از ساخته هاي دوره صفوي و عثماني و قاجار است. حرم مطهر از گنبدي بزرگ و مطلاّ تشکيل شده که بر روي گنبد خانه اي وسيع و چندين رواق و يک مسجد بزرگ و صحني فراخ است که تمامي اين مجموعه را در بر مي گيرد. گنبد طلا از ساخته هاي دوران صفويه است وطلاکاري آن به دستور آغامحمدخان قاجارانجام گرفته است. درزيرگنبد،ضريح نقره اي و بزرگ و چند ضلعي قرار دارد که قسمت عمده فضاي گنبدخانه را اشغال کرده و درون آن قبر مطهر امام حسين(عليه السلام) و دو فرزندش علي اصغر و علي اکبر جاي دارد. در سمت شرق ضريح مطهر حضرت، فضايي است که در جنوب آن پنجره اي نقره اي قرار دارد. اينجا آرامگاه قسمت اعظم شهيدان واقعه کربلا است که همگي آنان پيرامون آن پنجره و فضاهاي اطراف پراکنده و مدفون هستند. گرداگرد گنبدخانه را چهار رواق در بر گرفته است.
حرم مطهر داراي ايواني است که قسمتي از آن با خشتهاي طلا پوشيده شده و بخشهاي ديگر آن با کاشي مُعَرَّق و نفيس اصفهان تزيين يافته است. سقف بلند ايوان را مجموعه اي از ستونهاي مرمرين، تراش هنرمندان اصفهاني نگاه داشته است.

مطالب مرتبط :