آندروید / طبقه بندي : سبک زندگی

از دغدغه های مهم رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر، سبک زندگی اسلامی است که در بیانات مهم خود با تاکید به آن، لزوم اصلاح الگوی زندگی را خواستار شدند. این برنامه با گردآوری مجموعه ای از تصاویر مفهومی در زمینه سبک زندگی اسلامی طراحی گردیده است. نکاتی کوتاه و زیبا با تصاویر و طرح های متناسب با سبک زندگی ایرانی-اسلامی در این نرم افزار گنجانده شده است.