آندروید / طبقه بندي : حکمت رضوی

این برنامه شامل چهل حدیث از سخنان گهربار حضرت علی بن موسی الرضا(ع) است که برگرفته از ترجمه منظوم "چهل حدیث رضوی" از انتشارات آستان قدس رضوی است. در این نرم افزار ،حکمت های ناب امام رضا(ع) در کنار اشعاری متناسب و زیبا به صورت تصویرسازی شده در این برنامه گنجانده شده است.