با سلام و وقت بخیر، عتبات دانشجویی فقط مربوط به دانشجویان متاهل است؟ و سوال دیگر اینکه زمان مجدد ثبتنام درچه تاریخی دوباره اغاز می شود؟

۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ۱۱:۵۶:۳۱

سلام عتبات دانشگاهیان، ویژه اساتید دانشگاه ها،متاهلین،دانشجویان دختر و پسر و کارمندان دانشگاه هاست