سلام مدت زمان سفر عتبات دانشگاهیان متاهلی در سال ۹۷ چند روز می باشد؟

۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ۰۸:۳۲:۳۴

سلام یک هفته اقامت در کشور عراق است