سلام ببخشید.برای خروج از کشور گذرنامه لازم است یا فرم خروج از کشور کافی است؟

۱۳۹۷/۰۹/۲۲ ۱۲:۱۴:۰۲

سلام مدارک خروج از کشور را به ستاد تحویل دهید تا مجوز شما صادر شود بعد از صدور مجوز برای گرفتن گذرنامه اقدام کنید