ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
ببخشيد ثبت نام عمره نداريد

۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ۱۹:۴۵:۰۶ - بازدید: ۵۲۴

سلام عمره از سال 1394 برگزار نمی شود