ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان
چه تاریخی مشخص می شود که زائران ذخیره به عنوان اصلی انتخاب شدند؟ و چند درصد این احتمال وجود دارد؟؟

۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۰:۲۷:۰۲ - بازدید: ۳۸۷

باسلام ذخیره ها در صورت انصراف نفرات اصلی اعزام می شوند در هر شکل شما اگر مراحل ثبت نام را کامل کنید و مدارک را زودتر تحویل دهید شانس بیشتری در اعزام خواهید داشت. در دوره های قبل تعداد زیادی از ذخیره ها اعزام شدند.